In de publicatie Ready for Change wordt betoogd dat de huidige inspanningen van Nederland en de EU nog niet voldoende zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de internationale gemeenschap in september 2015 ondertekend heeft, te halen. Grotere inspanningen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid, migratie en belasting zijn nodig om te voldoen aan onze verplichtingen aangaande de Sustainable Development Goals.

Partos, FMS en Woord en Daad hebben het rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ in samenwerking met 40 maatschappelijke organisaties geschreven, waaronder Both Ends, Wereld Natuur Fonds en Hivos.